Home

Beginselen van Verkeerskunde

het fundament van het vakgebied

Ontdekkingstocht naar de beginselen van de Verkeerskunde

Al heel lang houden hoofdzakelijk techneuten zich bezig met verkeersontwerp. In de vroege tijden van de oude Grieken, Romeinen en Perzen was verkeerstechniek/ -kunde al een "must". Als ze hun legers op pad stuurden, dan was dat een heel logistieke operatie. Van belang was dan dat hun voertuigen snel van A naar B konden komen. Wegenbouw, verkeerstechniek en voertuigontwerp waren toen al min of meer gestandaardiseerd en in "richtlijnen" beschreven.In ons hedendaags verkeersontwerp zijn het nog steeds vooral techneuten die "de dienst uitmaken". Maar ons verkeer en de verkeersproblemen zijn complexer geworden en grijpen veel meer in in samenlevingen. Vooral de interactie tussen verkeersdeelnemers en het wezen van die verkeersdeelnemers bepalen veel meer het verloop van het verkeersproces. Interessant in dit verband is het verschil tussen het verkeersgebeuren in de (op het oog gereguleerde) westerse samenlevingen en de (chaotisch lijkende) Aziatische samenlevingen.Is de techniek alleen voldoende om die problemen te kunnen tackelen? Zijn de verkeerstechnische en verkeerskundige uitgangspunten toereikend genoeg? Spelen er ook nog andere zaken een rol? Zo ja, welke?Deze vragen houden mij de laatste jaren bezig. Heel lang ben ik bezig geweest met verkeersbeleid, -strategie en wegontwerp. Tot ik er achter kwam dat sommige dingen in ons 'verkeersdenken' niet klopten. Ik ben op zoek gegaan en maak nu een ontdekkingstocht naar meer fundamentelere aspecten van ons vakgebied. De eerste resultaten heb ik al bereikt en die wil ik op mijn vernieuwde website aan u kenbaar maken.Wilt u nu al meer weten over VMC Beginselen Verkeerskunde? Neem dan contact met mij op.


Volg mij op social media

VMC Beginselen Verkeerskunde

Reigerskamp 185

NL-3607 HK  MAARSSEN

@ Max van Kelegom 2018

VMC Beginselen Verkeerskunde is een expertise van de Verkeersdeskundige

Bel of stuur een email

(+31) 651 984 927

max@vmc-bv.nl