"Op een andere manier naar je omgeving (leren) kijken"

portrait

 

Max van Kelegom

 

Meer dan 30 jaar ervaring met verkeersontwerp, verkeersbeleid, besluitvormingsprocessen, marketing in verkeer en vervoer, organistatieadvies en strategiesontwikkeling, door- en omdenken, trendwatching.

 

Ik heb me de laatste jaren bekwaamd in trendwatching en scenarioplanning om daarmee te kunnen adviseren over toekomstgerichter verkeersbeleid.

 

Ik heb enige kennis verworven over waarnemingspsychologie om te kunnen adviseren over meer funtionaal wegontwerp.

 

Linked-In

 

 

 


E-mai: max@vmc-bv.nl

Telefoon: (+31) 346 553 683

Postbus 1629

3600BP MAARSSEN

Kvk-nr: 30158244

BTW-nr: NL8104.19.488.B.01

Met deze slogan richt VMC zich op twee speerpunten:

1. Natuurlijk Sturen Wegontwerp

2. Trendwatching en Scenarioplanning Mobiliteit

Het fenomeen, waarbij weg en omgeving zo zijn ingericht dat weggebruikers snel en als vanzelfsprekendeen hun route zo
veilig mogelijk volgen. Lees verder

Mist, onvoorspelbaar verschijnsel

nieuwsbericht

Juist in deze economisch zware tijden moet u de juiste keuzen maken. Maar waar moet u uw keuzen op baseren? VMC helpt u inzicht te verschaffen in die ontwikkelingen die relevant zijn voor het toekomstgerichter opzetten van uw mobiliteitsvisie en –strategie en voor het functioneler maken van uw wegontwerp. Lees verder

VMC Beleids- en Procesmanagement


Landelijk opererend adviesbureau op het gebied van

verkeer en mobiliteit.


VMC is een klankbord voor opdrachtgevers die hun probleem- en vraagstelling willen definieren en hun doelstelling willen realiseren. Wij luisteren eerst, stellen kritische vragen en begeleiden opdrachtgevers in hun denkproces.

 

WETENSWAARDIGHEDEN

MaxvanKelegom

blogvan.maxvankelegom.nl

Projecten

Expertises

Opdrachtgevers


Aanmelden VMC-TrendNieuwsbrief Mobiliteit

Uw naam

uw e-mailadres